PT50系列精密卧式加工中心

采用了箱中箱结构,提高整机刚性。

采用双驱结构,能够很好地平衡移动件的重 心,提高了加速度。

同时滚珠丝杠采用螺母冷却,控制热变形。

采用了内藏式高性能电主轴。 

凸轮机械手换刀,快速换刀1.3s(T-T).

蜗轮蜗杆转台,内置15个气、液通道

快移速度60m/min

最大直线加速度10m/s2


技术参数
工作台尺寸
PT50A A轴:800×500mm
PT50B B轴:500×500mm
工作台分度数
PT50A 0.001°×360000
PT50B 0.001°×360000
工作台面承重
PT50A 350Kg
PT50B 700Kg
回转轴最大速度
PT50A 16.6rpm
PT50B 33.3 rpm
回转轴最大回转直径
PT50A φ900
PT50B φ800
流体通道数量
PT50A 15
PT50B 13
(X,Y,Z)
PT50A 800mm,635mm,610mm
PT50B 800mm,635mm,635mm
主轴中心至A轴中心或B轴台面
PT50A -157~478mm
PT50B 134~769mm
机床光机重量
PT50A 约16500 kg
PT50B 约16500 kg
外观尺寸(长x宽x高)
PT50A 6000x2650x3060
PT50B 6000x2650x3060
数控系统
PT50A FANAC 31iB
PT50B FANAC 31iB
回转轴重复定位精度
PT50A 4″
PT50B 4″
回转轴定位精度
PT50A 10″
PT50B 10″
线性轴重复定位精度
PT50A ≤0.003 mm
PT50B ≤0.003 mm
线性轴定位精度
PT50A ≤0.005 mm
PT50B ≤0.005 mm
加速度(X,Y,Z)
PT50A 10m/s²,10m/s²,10m/s²
PT50B 10m/s²,10m/s²,7m/s²
快速移动(X,Y,Z)
PT50A 60m/min,60m/min,60m/min
PT50B 60m/min,60m/min,60m/min
换刀时间(T-T)
PT50A HSKA 63: “T-T”≤1.35s
PT50B HSKA 63: “T-T”≤1.35s
单个刀具最大重量
PT50A HSKA 63:10kg
PT50B HSKA 63:10kg
刀具最大转动扭矩
PT50A HSKA 63: <10N.M
PT50B HSKA 63: <10N.M
最大刀具长度
PT50A HSKA 63:400mm
PT50B HSKA 63:400mm
刀具最大直径(邻/空)
PT50A HSKA 63:90/160mm
PT50B HSKA 63:90/160mm
刀柄形式
PT50A HSK A63
PT50B HSK A63
刀位数
PT50A HSK A63: 30把
PT50B HSK A63: 30把
主轴转速
PT50A 20-12000rpm
PT50B 20-12000rpm
主轴锥孔
PT50A HSK A63
PT50B HSK A63
主轴功率
PT50A 25-40kw
PT50B 25-40kw